ULICA 3 MAJA

Tytuł

ULICA 3 MAJA

Collection Items

Ciechanów - widok na farską górę i młyn przy moście [Dokument ikonograficzny].
1 fot. : odb. bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 10x17,5 cm.
View item

Drzewko kolekcji