Zasady korzystania

Zasady korzystania ze zbiorów

Korzystanie z zasobów Ciechanowskiej Biblioteki Cyfrowej jest bezpłatne. Do części zbiorów ograniczono dostęp ze względu na ochronę praw autorskich. Użytkownik znajdzie w takim przypadku w opisie uwagę, że materiał "Podlega ochronie autorsko-prawnej". Z takich zbiorów można korzystać za pośrednictwem wybranych komputerów na terenie instytucji udostępniającej oryginał.

Przeglądanie zbiorów nie wymaga logowania (rejestrowania się).

Prawo autorskie i zasady korzystania ze zbiorów

 Publikacje zamieszczone w Ciechanowskiej Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.

Zabroniona jest niezgodna z prawem reprodukcja, redystrybucja, a także czerpanie korzyści materialnych z publikacji zamieszczonych w CBC. Kopię utworu można wykonać wyłącznie na własny użytek oraz dla celów edukacyjnych lub badawczych z powołaniem się na źródło, z którego została zrobiona. Należy wówczas zastosować zapis „Publikacja pochodzi ze zbiorów Ciechanowskiej Biblioteki Cyfrowej” i podać link do cytowanej publikacji. Ograniczenia dostępu dotyczą jedynie materiałów objętych prawem autorskim.

Twórcy Ciechanowskiej Biblioteki Cyfrowej wykazują szczególną staranność przy wyjaśnianiu kwestii praw autorskich publikacji w niej zamieszczanych. Forma udostępnienia jest adekwatna do wiedzy posiadanej przez CBC. Osoby, które wnoszą jakiekolwiek roszczenia w sprawie ochrony praw autorskich publikacji zamieszczonych w CBC proszone są o kontakt z administratorami CBC w celu wyjaśnienia sytuacji oraz wprowadzenia zmian.