ULICA NADRZECZNA

Tytuł

ULICA NADRZECZNA

Collection Items

Ciechanów - rozbudowa elektrowni miejskiej przy ul. Nadrzecznej [Dokument ikonograficzny].
1 fot. : odb. bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 11,3x17,5 cm.
View item

Drzewko kolekcji