1914-1918 r.

Tytuł

1914-1918 r.

Collection Items

Wkroczenie Legionów do Ciechanowa  :1917 r.  [Dokument ikonograficzny].
6 fotografii : odb. bromowo-srebrowe, czarno-białe
View item

Drzewko kolekcji