1945-1956 r.

Tytuł

1945-1956 r.

Collection Items

Pogrzeb zamordowanych w Pomiechówku [Dokument ikonograficzny].
1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 7,8x12,5 cm.

Pierwszy komendant Ciechanowa Witalij Gierasimowicz Rolenko  [Dokument ikonograficzny].
1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 24x18 cm.

Władze radzieckie Ciechanowa na wiecu 23 stycznia 1945 r. [Dokument ikonograficzny].
2 fotografie : odbitki bromowo-srebrowe, czarno-białe ; 9,5x15 cm

Mieszkańcy Ciechanowa na wiecu w 1945 r. [Dokument ikonograficzny].
1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 18x24 cm

Zamordowani 16/17 stycznia 1945 r. na dziedzińcu ratusza w Ciechanowie  [Dokument ikonograficzny].
1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 10x15 cm.
View all 5 items

Drzewko kolekcji