Rzemiosło i usługi

Tytuł

Rzemiosło i usługi

Collection Items

Stolarnia Niemca w Kargoszynku  [Dokument ikonograficzny].
1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 8,5x11,5 cm.
View item

Drzewko kolekcji