Ot' goroda Cechanova 32-mu Pechotnomu Kremencugskomu Połku na pamiat' [Dokument ikonograficzny].

Tytuł

Ot' goroda Cechanova 32-mu Pechotnomu Kremencugskomu Połku na pamiat' [Dokument ikonograficzny].

Temat

Budownictwo miejskie - Polska- 19-20 w.
Kościoły i kaplice – Polska- 14 w.
Cerkwie. - Polska- 19 w
Koszary - Polska- 19 w.
Młynarstwo - Polska- 19 w.
Ratusze - Polska - 19 w.
Zamki i pałace - Polska - 14 w.
Ciechanów - 1901-1914 r
Ciechanów - kościół farny
Ciechanów - kościół poklasztorny
Ciechanów - brama przy kościele poklasztornym
Ciechanów - Zamek Książąt Mazowieckich
Ciechanów – ratusz
Ciechanów - koszary
Ciechanów - plac Jana Pawła II
Ciechanów - ulica Warszawska
Ciechanów - ulica Warszawska 25 - kamienica Ropelewskich
Ciechanów - ulica Warszawska 34 - Polonia
Ciechanów - plac Kościuszki 6
Ciechanów - ulica Wojska Polskiego
Ciechanów - ulica 3 Maja
Ciechanów - ulica 3 Maja - Młyn
Ciechanów - ulica Śląska 7
Ciechanów - Most 3 Maja
Fotografia 1901-1914 r.
Albumy

Opis

[1 k., 15 fot.] : odb. bromowo-srebrowe wklejone w tekturę, opr. płótno i skóra; 26x37 cm
Zawiera: 1. Widok ogólny miasta; 2. Kościół parafialny (farny); 3. Ratusz; 4. Widok ogólny koszar pułkowych; 5. Plac apelowy w pułkowych koszarach; 6. Plac targowy; 7. Dzień targowy; 8. Ulica Warszawska; 9. Róg ulicy Warszawskiej i Kościelnej; 10. Zielony Plac; 11. Ogród Augustiaäski; 12. Brama Kościelna; 13. Ulica Pisarska; 14. Ruiny starego zamku; 15. Most miejski. [ Tytuły fotografii są tłumaczeniem rosyjskich podpisów pod oryginalnymi fotografiami].

Data

[ca 1910-1914].

Prawa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego. Czytelnia Regionalna

Relacja

Komentarz historyczny do albumu w postaci rejestracji filmowej oraz rejestracji dźwiękowej audio w zbiorach PBP Ciechanów: sygn. BR-DDiA-176/PBP/Z Bibliotecznej Półki; BR-DDiA-177/PBP/Z Bibliotecznej Półki

Format

[15 fot.] : odb. bromowo-srebrowe, brązowo-białe i czarno-białe ; ; 15x20 cm

Język

Ros

Typ

Fotografia

Collection Items

OT' GORODA CIECHANOWA 32 mu Piechotnomu Kremenczugskomu Polku na pamjat'
Na kolejnym spotkaniu w Czytelni Regionalnej, 22 października 2014 r. z cyklu „Z bibliotecznej Półki", prezentowano bardzo cenny dokument. Tym razem z półki zdjęto album fotograficzny zatytułowany OT'GORODA CIECHANOWA 32-mu Piechotnomu…

Na kolejnym spotkaniu w Czytelni Regionalnej, 22 października 2014 r. z cyklu „Z bibliotecznej Półki", prezentowano bardzo cenny dokument. Tym razem z półki zdjęto album fotograficzny zatytułowany OT'GORODA CIECHANOWA 32-mu Piechotnomu…

Zestaw fotografii
Ot' goroda Cechanova 32-mu Pechotnomu Kremencugskomu Połku na pamiat'

Fotografie i skany
Ot' goroda Cechanova 32-mu Pechotnomu Kremencugskomu Połku na pamiat'
View all 4 items

Drzewko kolekcji