Ul. Warszawska, strona zachodnia [Dokument ikonograficzny].

Tytuł

Ul. Warszawska, strona zachodnia [Dokument ikonograficzny].

Temat

Ciechanów - budownictwo - 20 w.
Ciechanów - ulica Warszawska
Ciechanów – 1939-1945 r.
Fotografia 1939-1945 r.

Opis

1 fot. : odb. bromowo-srebrowa, czarno-biała; 10x7 cm
Obecnie ul. Warszawska 14

Data

[między 1940 a 1944]

Prawa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego. Czytelnia Regionalna

Typ

Fotografia