Ulica Warszawska - róg Nadfosnej - dom Ropelewskich [Dokument ikonograficzny].

Tytuł

Ulica Warszawska - róg Nadfosnej - dom Ropelewskich [Dokument ikonograficzny].

Temat

Ciechanów - budownictwo - 20 w.
Ciechanów - ulica Warszawska
Ciechanów - kamienica Ropelewskich
Ciechanów – 1939-1945 r.
Fotografia 1939-1945 r.

Opis

1 fot. : odb. bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 7x10cm.
Obecnie ul. Warszawska 25

Data

[między 1940 a 1944]

Prawa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego. Czytelnia Regionalna

Typ

Fotografia