Ciechanowscy harcerze [Dokument ikonograficzny].

Tytuł

Ciechanowscy harcerze [Dokument ikonograficzny].

Temat

Harcerstwo - Polska - 1918-1939 r.
Ciechanów - organizacje - 1918-1939 r.
Fotografia polska – 1918-1939 r.

Opis

1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, sepi; 9x13,5 cm.
Dar Wiesława Lasockiego. Tytuł prawdopodobnie przybliżający treść fotografii ustalony przez darczyńcę i bibliotekarza.

Data

[192-]

Prawa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego. Czytelnia Regionalna

Typ

Fotografia