Pożegnanie pułkownika Piotra Głogowskiego w ciechanowskich koszarach [Dokument ikonograficzny].

Tytuł

Pożegnanie pułkownika Piotra Głogowskiego w ciechanowskich koszarach [Dokument ikonograficzny].

Temat

Głogowski, Piotr (1889-?)
Piłsudski, Józef (1867-1935) – pomniki
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego-Rydza
Wojsko - 1918-1939 r. - Polska
Ciechanów - jednostki wojskowe - 1918-1939 r.
Ciechanów – koszary
Ciechanów - pomnik J. Piłsudskiego - 1918-1939 r.
Ciechanów - pomniki - 1918-1939 r.
Fotografia polska 1914-1918 r.

Opis

1 fotografia : odbitka bromowo-srebrowa, czarno-biała ; 17x24,2 cm.
Grupa oficerów i podoficerów 11 Pułku Ułanów Legionowych przy pomniku J. Piłsudskiego w ciechanowskich koszarach w dniu pożegnania pułkownika Piotra Głogowskiego 14 lutego 1932 r. W środku P. Głogowski, w pierwszym rzędzie drugi z prawej kapelmistrz Stark(?), w 2 rzędzie ósmy od prawej stoi A. Szopiński.

Twórca

Władysław Brodowski

Data

14 II 1932

Prawa

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego. Czytelnia Regionalna

Typ

Fotografia